მიწოდების პირობები

პროდუქციის მიწოდება ხორციელდება ოთხი ტიპის სერვისით.

სტანდარტული მიწოდება:

თბილისი – შეკვეთილი პროდუქცია ადგილზე მოგეწოდებათ შეკვეთის განხორციელებიდან 0-3 სამუშაო დღის განმავლობაში.
მიწოდების საფასური -5 ლარი.


სხვა ქალაქები

თბილისის გარდა ყველა სხვა ქალაქი – შეკვეთილი პროდუქცია ადგილზე მოგეწოდებათ შეკვეთის განხორციელებიდან 3-4 სამუშაო დღის განმავლობაში.
მიწოდების საფასური -7 ლარი.


სოფელი

თბილისის გარდა ყველა სხვა ქალაქი – შეკვეთილი პროდუქცია ადგილზე მოგეწოდებათ შეკვეთის განხორციელებიდან 3-4 სამუშაო დღის განმავლობაში.
მიწოდების საფასური -9 ლარი.

ფასდაკლების ან დღესასწაულების პერიოდში შეკვეთების მიწოდების ვადა შესაძლოა გახანგრძლივდეს  1-2 სამუშაო დღით.