დაბრუნების პოლიტიკა

იმ შემთხვევაში, თუ დადგენილ ვადაში ორგანიზაციის მხრიდან ვერ მოხდა ნივთის მიწოდება მომხმარებლისათვის, შეთანხმების საფუძველზე ვუზრუნველყობთ, მომხმარებლის მხრიდან მოწოდებული ანგარიშის ნომერზე თანხის უკან დაბრუნებას.