წესები და პირობები

ჩვენს საიტზე რეგისტრაციისას გვეძლევა უფლება დაგიკავშირდეთ ელექტრონულად და მოგაწოდოთ სიტუაციაზე მორგებული ინფორმაცია. საიტი გაძლევთ კომენტარების განთავსების საშუალებას, რომელიც უნდა ჯდებოდეს ეთიკის ნორმებში და არ არღვევდეს მესამე მხარის უფლებებს. კომპანია იტოვებს უფლებას საჭიროების შემთხვევაში ის განიხილებოდეს საჯაროდ ან მოხდეს მისი წაშლა. რადგან, პროდუქციის გაყიდვა რეალურ და ვირტუალურ მაღაზიებში პარალელურად ხდება, არის ალბათობა, რომ საიტზე პროდუქტის დათვალიერების და კალათაში დამატების დროს ის მაღაზიაში გაიყიდოს. ამის შესახებ კომპანია მოგაწვდით ინფორმაციას. ჩვენ ვიღებთ ვალდებულებას, ჯეროვნად შესრულდეს მომხმარებელთან ნაკისრი ვალდებულება შეკვეთის დროულად დამუშავებასა და მიწოდებაზე. მომხმარებელს აქვს უფლება მოითხოვოს შეძენილი ნივთის მიღება დადგენილ ვადაში. არ ჩაიბაროს წუნდებული პროდუქცია და მოითხოვოს მისი გადაცვლა იმავე ან უფრო მეტი ღირებულების მქონე პროდუქციაში. კომპანია არ იღებს ვალდებულებას სხვა პირის მიერ არასანქცირებულად მოხმარებლის სახელის და პაროლის გამოყენებაზე. თუ სხვა თქვენს მიერ არაუფლებამოსილი პირი შევა ჩვენს ვებ-გვერდზე და ისარგებლებს მომსახურებით, თქვენ უნდა ამცნოთ კომპანიას შესაბამისი ზომების მისაღებად. მომხმარებელმა უნდა უზრუნველყოს უტყუარი ინფორმაციის მოწოდება, რათა მისი შეკვეთა ზუსტ ადრესატამდე მივიდეს. პაროლი არის ხელმისაწვდომი მხოლოდ თქვენთვის, სისტემაში შემოსასვლელად. ჩვენი მხრიდან არ ხდება მისი სხვა, მესამე პირებისთვის გადაცემა.